U en alcohol

Verslaafd?

Demo behandeling

Verslaafd?

'Mijn grootvader drinkt elke middag 2 borrels. Dat is toch heel verslavend?'
'Ik drink alleen bier, nooit sterke drank, dus ik ben niet verslaafd.'
'Ik ben geen alcoholist want ik drink nooit 's ochtends alcohol, pas 's middags na vijf uur.' 
'Ik zak elke week wel een keer flink door. Dat kan toch geen kwaad?'

Zoveel mensen, zoveel meningen over alcohol en verslaving, lijkt het. Als u wilt weten wat verantwoord alcoholgebruik is, kijk dan bij onder 'Stoppen, minderen' bij Hoeveel is veel?

Alcohol heeft zijn leuke en positieve kanten. Dit wordt anders wanneer mensen drinken om minder last van iets vervelends te hebben, wat dat dan ook is. Drinken kan een manier worden om met problemen om te gaan. Alcohol wordt dan een soort oplossing hiervoor. Dan heeft de alcohol een functie gekregen, bijvoorbeeld om u minder te vervelen, gemakkelijker contact te maken, u minder gespannen te voelen of om afleiding te zoeken. Kenmerkend is dat de drinker steeds minder in staat is om andere oplossingen toe te passen. We spreken dan van problematisch drinken of alcoholmisbruik.

Of u nu verslaafd bent of niet, het loont de moeite uw drinkgewoonte te veranderen als de alcohol een functie heeft gekregen. In een behandeling richt men zich op het toepassen van andere manieren om problemen op te lossen, zonder alcohol te gebruiken. Lees meer over veranderen bij Een nieuwe gewoonte.

Wanneer het drinken problemen oplevert, zou er sprake kunnen zijn van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid (verslaving). Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil is tussen deze twee.
Terug

Wat is alcoholmisbruik?

Er zijn internationale afspraken gemaakt over wanneer je van misbruik van een middel kunt spreken, in dit geval dus alcoholmisbruik. Bij alcoholmisbruik moet er sprake zijn van minimaal één van de volgende vier punten, gezien over de periode van een jaar:

 1. Door het drinken gaan de dingen die u thuis, op school of op het werk moet doen, steeds slechter, zoals te laat komen, wegblijven, slecht werk afleveren, schorsing van school, verwaarlozing van kinderen of huishouden.
 2. Er wordt gedronken in situaties waarin dat gevaarlijk is,  zoals wanneer u nog moet autorijden of machines bedienen.
 3. U komt meermalen met justitie in aanraking door het drinken, bijvoorbeeld door rotzooi trappen onder invloed of rijden onder invloed.
 4. Het drinken gaat door, ondanks dat de problemen rondom het drinken steeds terugkomen en ernstiger worden, bijvoorbeeld ruzie thuis over teveel drinken of vechtpartijen.

In geval van alcoholmisbruik hoeft u geen last te hebben van tolerantie en  ontwenningsverschijnselen. De reden om te gaan drinken kan zijn om minder last van problemen te hebben. Drinken is dan een manier geworden om met problemen om te gaan. Het heeft dan een functie gekregen; u drinkt alcohol om u minder te vervelen, om u minder gespannen te voelen, om u af te reageren, om troost in te vinden of om afleiding voor vervelende gevoelens in te vinden. We noemen dit ook wel problematisch drinken.
Terug

Wat is alcoholafhankelijkheid?

Er zijn internationale afspraken gemaakt over wanneer je van afhankelijkheid van een middel kunt spreken, in dit geval dus afhankelijk van alcohol. U kunt van afhankelijkheid (verslaving) spreken als gedurende een jaar drie of meer van de volgende zaken aan de orde zijn:

 1. Tolerantie:
  U kunt steeds beter tegen drank, u heeft meer nodig om hetzelfde effect te krijgen.
 2. Ontwenning:
  U heeft minstens twee van de volgende ontwenningsverschijnselen als u stopt met drinken:
  - transpireren of hartslag boven de 100, zonder inspanning.
  - trillende handen
  - misselijkheid of braken
  - dingen zien, voelen of horen die er niet zijn
  - geestelijk en lichamelijk onrustig
  - angst
  - epileptische insulten (toevallen).
  U drinkt om deze verschijnselen tegen te gaan.
 3. U drinkt meer en langer dan u van plan was (controleverlies).
 4. U wilt steeds weer stoppen of minderen, maar er komt niet veel van terecht.
 5. Er gaat steeds meer tijd zitten in het kopen en drinken van alcohol en het bijkomen van het drinken.
 6. Sociale contacten, werk en vrijetijdsbesteding worden minder of vallen weg door het drinken.
 7. U weet dat alcohol voor u schade en problemen veroorzaakt, maar toch gaat u door met drinken.

Terug