U en alcohol

Sociale gevolgen

Demo behandeling

‘In mijn studententijd begon ik meer te drinken. Ik drink sindsdien elke dag zo’n 4 tot 7 glazen wijn. Ik ben nu 33 jaar en merk dat ik niet meer zonder alcohol kan. Sinds een jaar merk ik dat ik me slechter kan concentreren en dat ik vergeetachtig ben. Ik voel me hierdoor onzeker over mezelf. Op mijn werk maak ik fouten en ik kom regelmatig te laat.
Mijn partner wil dat ik wat aan mijn drinkgedrag doe, want ook zij merkt dat het slechter met me gaat.’

Deze situatie laat zien dat overmatig alcoholgebruik een aantal sociale gevolgen heeft die zowel op de korte als de lange termijn nadelig kunnen uitpakken. Misschien herkent u dit ook bij uzelf?
Alcoholgebruik kan tot gevolg hebben dat u minder energie heeft om dingen te ondernemen, u kunt somber worden en lusteloos. Dit heeft op sociaal gebied allerlei consequenties.
Hieronder wordt toegelicht welke gevolgen overmatig alcoholgebruik kan hebben.

Verveling

‘Als ik ’s avonds thuiskom, dan verveel ik me erg. Als ik dan wat drink, gaat de avond op een leuke manier sneller voorbij.’

Verveling kan een aantal oorzaken hebben, zoals eenzaamheid, gebrek aan vrienden en gevoelens van minderwaardigheid. Alcohol drinken is dan een prettig tijdverdrijf om de dag of avond door te komen. Alcohol veroorzaakt een roes waardoor u minder last heeft van spanningen en vervelende gedachten. Maar de volgende dag komen die spanningen en gedachten juist harder weer terug. Hierdoor houdt u de behoefte om alcohol te drinken in stand.
Als u alcohol blijft gebruiken om de verveling te verdrijven, zult u steeds minder mensen zien. U kunt hierdoor sociaal geïsoleerd raken. Ook heeft u minder zin om dingen te ondernemen, waardoor er niets zal veranderen aan deze situatie.
Indien u hierin verandering wilt aanbrengen, is het belangrijk dat u mindert of stopt met drinken. U kunt dan nadenken over een goede tijdsbesteding. U kunt hierbij denken aan (vroegere) hobby’s, sporten of oude contacten weer aangaan. Welke mogelijkheden heeft u?
Terug

Sociale contacten

‘Toen ik begon met dagelijks drinken, zag ik mijn vrienden en familie steeds minder. ’s Avonds na werktijd zat ik in mijn eentje thuis bier te drinken. Ik kwam de deur bijna niet meer uit. Maar op een gegeven moment had ik er genoeg van om alleen te zijn. Ik heb mijn alcoholprobleem aangepakt. Daarna heb ik oude contacten weer benaderd. Ik heb uitgelegd waardoor het kwam dat ik me een tijd lang afgezonderd heb. Van veel mensen kreeg ik begrip en steun. Ik ben nu niet eenzaam meer.'

Als u veel alcohol drinkt, kan het gebeuren dat u met steeds minder mensen contact heeft. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat u misschien angst heeft en schaamte ervaart om als verslaafde aangezien te worden. Ook kan het zijn dat u minder energie en behoefte heeft om andere mensen te zien en te spreken.
Dit heeft als gevolg dat u sociaal geïsoleerd raakt. U komt de deur alleen nog maar uit voor de nodige boodschappen en om alcohol te kopen.
Wanneer u hierin verandering wilt aanbrengen, dan is het belangrijk om te stoppen of minderen met alcohol. Kijk bij Een nieuwe gewoonte om daarover meer te lezen.
Terug

Familie en vrienden

‘Toen ik elke dag begon te drinken, zag ik mijn familie en vrienden steeds minder. Ik ruilde mijn vriendengroep na verloop van tijd in voor nieuwe vrienden die het ook fijn vonden om alcohol te drinken. Op een gegeven moment ging ik alleen nog maar met mensen om die veel alcohol dronken. Daarnaast waren er ook ‘vrienden’ bij die drugs gebruikten. Dat wereldje was prettig en veilig voor mij, omdat ik zonder kritiek van anderen door kon gaan waar ik mee bezig was: mijn gevoelens van somberheid en verveling wegdrinken.
Nu ik mijn alcoholgebruik aangepakt heb, ben ik mijn leven anders aan het inrichten. Ik zoek weer contact met mijn vroegere vrienden en zoek mijn ‘drinkvrienden’ nu veel minder op.
'

Deze situatie laat zien hoe uw leven kan veranderen als u overmatig alcohol drinkt. Het kan zijn dat u uw familie steeds minder ziet en dat u veel andere en nieuwe vrienden krijgt met wie u zich kunt vereenzelvigen vanwege de overeenkomende levensstijl. Overmatig alcoholgebruik wordt zo in stand gehouden.
Maar daarin kunt u verandering aanbrengen door te kiezen voor een andere levensstijl waarin alcohol niet meer op de voorgrond staat. U kunt minderen of stoppen met drinken. De online behandeling Alcoholdebaas.nl kan u hierbij ondersteunen.
Terug

Ouders

‘Mijn ouders zeggen vaak dat ze zich zorgen maken over mijn alcoholgebruik. Ze vinden dat ik te veel drink.’

Sommige mensen die overmatig alcohol drinken wonen bij hun ouders in huis. Ouders kunnen ook problemen krijgen door het alcoholgebruik van hun kind. Zeker als u nog thuis woont, zullen ouders in de gaten krijgen dat het niet goed met u gaat. Zijn zien misschien wel dat u zich ongelukkig en eenzaam voelt. Ouders gaan zich dan zorgen maken. Dit kan tot problemen leiden in de relatie met uw ouders. Zij willen natuurlijk dat het goed met u gaat. Misschien ontstaan er hierdoor ruzies in huis.
Ouders hebben echter begrip voor een kind dat een probleem heeft en zij zullen het waarderen als zij zien dat u uw probleem aanpakt.
Terug

Werk en studie

‘Ik studeer aan de universiteit. Het eerste studiejaar verliep zonder problemen. Maar sinds een jaar ben ik meer gaan drinken. Ik zit sinds die tijd bij een studentenvereniging waar veel drinken vrij normaal is; eigenlijk wordt dat ook verwacht van de leden.
Door mijn alcoholgebruik kom ik vaak te laat in de colleges en lukt het me niet om afspraken na te komen met andere studenten. Ik kan me slecht concentreren op de lesstof en vergeet veel dingen. Ik wil hierin verandering aanbrengen, want ik ben bang dat ik anders een negatief studieadvies zal krijgen.
Op mijn bijbaantje ben ik wel eens te laat gekomen. Mijn baas geeft me nog één kans.'


Het drinken van veel alcohol kan effect hebben op verschillende leefgebieden. Het kan ook een negatief effect hebben op een studie of werk. Wellicht heeft u last van vergeetachtigheid of concentratieproblemen.
Op uw werk laat u misschien dingen liggen of levert u kwalitatief minder goed werk af wegens concentratieproblemen of vergeetachtigheid.
Wanneer u stopt of mindert met alcoholgebruik zal dat ongetwijfeld een positief effect hebben op uw werk- en studieprestaties.
Terug

Financieel

‘Door mijn veelvuldige cafébezoeken kwam ik zonder geld te zitten. Ik stond rood op de bank en ik begon bij verschillende instanties en mensen schulden te maken. Ik kon dat niet terugbetalen en werkte me steeds dieper in de schulden.
Een jaar geleden besloot ik dat ik moest veranderen. Ik heb mijn alcoholprobleem aangepakt. Mijn schulden heb ik afbetaald. Het lukt me zelfs om nu wat te sparen.'

Door alcoholgebruik kunnen schulden en geldproblemen snel en hoog oplopen. Indien u schulden heeft, kunt u aan de slag gaan met het afbetalen ervan als u uw alcoholgebruik aanpakt.

Terug