U en alcohol

Medicijnen

Demo behandeling

Alcohol in combinatie met medicijngebruik

Voor veel medicijnen geldt dat ze niet goed combineren met alcohol, ofwel omdat het de gewenste werking versterkt, ofwel omdat het de werking teniet doet. Dit geldt zeker voor de volgende groepen medicijnen:

 • Anti-psychotica, bijvoorbeeld Zyprexa® of Risperdal®.
  Lees meer: Alcohol en angst en Alcohol en psychose
 • Psychofarmaca, bijvoorbeeld Rohypnol®, Tranxene®, Librium®, Valium®, Mogadon®, Seresta® of Normison®.
 • Maagdarmtabletten, bijvoorbeeld Tagamet®, Zantac® of Losec®. Alcohol is een beruchte veroorzaker van maagklachten, het tast het slijmvlies in de maagwand aan. Bij maagpijn is het dus aan te raden eerst te stoppen met drinken.
  Lees meer: Lichamelijk (zie: effecten van alcohol op het lichaam)
 • Anti-conceptie, 'de pil'. Deze wordt minder betrouwbaar bij veelvuldig alcoholgebruik.
 • Anti-epileptica, bijvoorbeeld Tegretol®. Alcohol werkt in op de hersenen, bij klachten van epilepsie wordt stoppen met drinken aanbevolen, anders wordt het effect van het medicijn teniet gedaan.
  Lees meer: Alcohol en epilepsie
 • Anti-depressiva, bijvoorbeeld Prozac®, Seroxat®, Remeron®. Deze werken niet goed in combinatie met alcohol. Sterker nog, alcohol is vaak veroorzaker van depressieve gevoelens. Veel mensen die stoppen met drinken, melden als grootste winstpunt hun stemmingsverbetering. Sombere gevoelens verdwijnen als de drinkgewoonte wordt aangepakt.
  Lees meer: Alcohol en depressie
 • Slaap en kalmeringsmiddelen (sedativa), bijvoorbeeld Seresta® (oxazepam), Valium® (diazepam) en Librium® (chloordiazepoxide). Omdat alcohol ook een ontspannende werking heeft, versterkt drinken het effect van deze middelen. En omgekeerd versterken deze middelen het effect van de alcohol.
  Dit kan ongewenste effecten opleveren en gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld in het verkeer, maar geeft ook thuis verhoogd risico op ongevallen. Remmingen vallen weg, u kunt moeite gaan ervaren om uw gedrag onder controle te houden, bijvoorbeeld agressie-uitbarstingen. Sedativa zelf hebben ook een sterk verslavende werking. Pas dus op dat u geen nieuwe verslaving ontwikkelt terwijl u de oude aan het afleren bent.
  Lees meer: Alcohol en slapen en Slaaptips.
 • Anti-biotica, (penicilline) 'een kuurtje' in combinatie met alcohol kan dit vervelende gevolgen hebben.
 • Pijnstillers, bijvoorbeeld Paracetamol®, Aspirine®, Diclophenac®, Ibuprofen®.
  Lees meer: Alcohol en pijn
 • Anti-stollingsmiddelen, in de volksmond 'bloedverdunners' genoemd. Bijvoorbeeld Sintromitis® of Marcoumar®. Het instellen op deze medicijnen is moeilijk en risicovol als u drinkt. Af en toe, of regelmatig overmatig drinken als u anti-stollingstabletten slikt geeft een groot risico op moeilijk te stelpen bloedingen. 

We kunnen hier niet in detail alle effecten van alcohol op alle medicijnen beschrijven. Er zijn echter meer medicijnen die slecht samen gaan in combinatie met alcohol. 

Als u twijfelt of meer informatie wilt, lees dan de bijsluiter bij uw medicijn of vraag advies aan uw apotheek of huisarts.
Op Apotheek.nl kunt u zelf meer informatie vinden over de medicijnen die u gebruikt. In de bijsluiters die u hier kunt vinden staat tevens beschreven welke mogelijke risico's er zijn in combinatie met alcohol.
Terug

Medicijnen als u wilt stoppen met drinken

Minder drinken of stoppen met drinken is natuurlijk iets wat u zelf moet doen. Er is geen pil die dat voor u doet. Soms gebruiken mensen wel medicijnen ter ondersteuning. Deze medicijnen kunnen uitsluitend op doktersvoorschrift worden verkregen.

Chloordiazepoxide wordt soms voorgeschreven om de ontwenningsverschijnselen te dempen. Dit is alleen nodig als u echte ontwenning verwacht. Omdat dit ook een middel is met een verslavende werking kunt u dit slechts enkele dagen gebruiken.

Campral® (acamprosaat) is een middel dat inwerkt op het gevoel van trek. Het middel is sinds een aantal jaar op de markt, en de onderzoeken geven aanwijzingen dat het gecombineerd met behandeling effectief is op 'craving'; dit is het gevoel van zin hebben in alcohol.

Refusal® of Antabus® (disulfiram) is een aversie-middel. De combinatie van deze stof met alcohol geeft een heftige ziek-makende reactie. Het is de bedoeling dat men dit middel dagelijks slikt. De angst voor de ziekmakende reactie vormt de rem om dan nog te gaan drinken. Vanwege de heftigheid van de reactie is het niet verstandig dit middel te gebruiken als u lichamelijk niet fit bent; als u bijvoorbeeld hartklachten heeft. Sommige mensen helpt dit middel als een 'stok achter de deur' op momenten van twijfel, als de verleiding om alcohol te gaan drinken, groot is.
Terug

Alcohol en vitamine B1

In Nederland krijgen mensen meestal voldoende vitamines binnen via de normale voeding. Dit geldt ook voor vitamine B1.
Er is echter wel een probleem met de opname van de vitamines door het lichaam bij overmatig alcoholgebruik.

Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de opname van deze vitamine door het lichaam, ook bij matig alcoholgebruik, al sterk afneemt. Hierdoor kunnen klachten ontstaan, met name vergeetachtigheid. Om dit te voorkomen adviseren wij iedereen die teveel alcohol drinkt om vitamine B1 te gaan gebruiken.
Vitamine B1 heet ook wel Thiamine en is verkrijgbaar bij de apotheek. De aanbevolen dosis is 50 mg. per dag; bij een slechte voedingstoestand kan dit worden verhoogd, uiteraard in overleg met de arts.
Terug