Stoppen, minderen?

Zin in drinken

Demo behandeling

Als u stopt met drinken is het normaal dat u op sommige momenten trek krijgt.
Dit gevoel ontstaat doordat uw lichaam zich voor gaat bereiden op alcohol in situaties waarin u meestal drinkt. Of wanneer u op een andere manier aan het drinken van alcohol wordt herinnerd.

Om dit te kunnen begrijpen kijken we naar het voorbeeld van het hondje van Pavlov. Pavlov was een onderzoeker die keek naar het gedrag van dieren, om het gedrag van mensen beter te begrijpen.
Het hondje begon te kwijlen wanneer hij een bak met voer kreeg. Het lichaam van de hond bereidde zich op die manier voor op het verwerken van voedsel. Pavlov liet een bel klinken telkens wanneer het hondje voer kreeg. Na een tijdje was de hond zover dat hij al begon te kwijlen als hij alleen de bel hoorde. Het lichaam maakte zich klaar om het voedsel te verwerken, terwijl er in feite alleen maar een bel ging.

Bij mensen werkt dit ook zo.
Het lichaam bereidt zich voor op de komst van alcohol als reactie op bepaalde prikkels. Het gevoel dat dan ontstaat, noemen we trek.
Deze prikkels kunnen heel divers zijn: de geur van alcohol, een bepaalde plek of situatie of het kan ook gekoppeld zijn aan een bepaald gevoel. Hoe zit dat bij u? Wanneer en waardoor ontstaat bij u de trek?
Het herkennen en omgaan met trek is dus een belangrijk deel van het leren om te stoppen of minderen met drinken.