Stoppen, minderen?

Hoeveel is veel?

Demo behandeling

Vuistregels

Wilt u verantwoord drinken, dan is het advies van de gezondheidsraad (2015) voor mannen én vrouwen:

  • Drink geen alcohol, of in ieder geval niet meer dan één standaardglas per dag.
     

Wanneer u deze richtlijnen aanhoudt, zult u, als u normaal gezond bent, ook op termijn geen schadelijke lichamelijke gevolgen ondervinden.

In het algemeen geldt ‘minder is beter’. Minderen drinken zal u dus altijd wat opleveren.

Het advies vervangt de richtlijn uit 2006. Toen werd geadviseerd dat mannen maximaal twee standaardglazen en vrouwen één glas per dag mochten drinken. En twee dagen helemaal geen alcohol om gewoontevorming te voorkomen. Daarvóór was het advies niet meer dan drie glazen voor mannen en twee voor vrouwen (en twee dagen niets).
De norm is dus steeds strenger geworden. Dat komt omdat door onderzoek steeds duidelijker wordt dat ook kleine hoeveelheden alcohol al schadelijk zijn voor de gezondheid. Matig alcoholgebruik kan ook gunstig zijn voor de gezondheid, maar die voordelen wegen niet op tegen de nadelen.

 Terug

Waarom niet vijftien glazen ineens drinken?

Af en toe veel drinken is schadelijker voor het lichaam dan het drinken van enkele glazen alcohol, een paar keer per week. Dit levert vrijwel nooit lichamelijke problemen op. Bovendien zult u met deze hoeveelheden beter in staat zijn de afspraken die u met uzelf maakt over minder drinken, ook na te komen. U hebt uzelf beter in de hand, hebt meer controle over uzelf en u zult beter in staat zijn het minder drinken vol te houden.
Grote hoeveelheden alcohol ineens drinken wordt 'binge-drinken' genoemd ('binge' is Engels voor braspartij). Dit heeft een aantal risico's. Er is een verhoogde kans op schade van alle organen die met de alcohol in aanraking komen. Het kan leiden tot een hartinfarct. Bij jongeren is de kans hierop wat kleiner. Alcohol verdunt het bloed, waardoor de kans op bijvoorbeeld een hersenbloeding toeneemt.
Door de snelle stijging van het alcoholpromillage kan een alcoholvergiftiging optreden, met bewusteloosheid en coma. Bij sterke verdoving van het zenuwstelsel treedt verlamming van het ademhalingscentrum op, met de dood tot gevolg.

Terug