Internetbehandeling

Veelgestelde vragen

Demo behandeling

Hoeveel kost de behandeling?

Om de behandeling vergoed te krijgen via de zorgverzekering, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Tijdens de aanmeldprocedure geeft u toestemming voor het aanvragen van zo’n verwijsbrief.
Deze vorm van hulp valt onder de basis GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.  
Het is wettelijk bepaald dat iedereen een eigen risico heeft. U betaalt daarbij voor bepaalde medische behandelingen of medicijngebruik tot een maximum bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Wanneer u het eigen risico nog maar gedeeltelijk of helemaal niet hebt betaald, zal uw zorgverzekering u dit in rekening brengen, tot het maximumbedrag is bereikt. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.
Het is mogelijk dat u met uw zorgverzekeraar afspraken hebt over een extra vrijwillig eigen risico, waardoor u minder premie hoeft te betalen. Ook dit zal uw zorgverzekeraar met u verrekenen. Voor informatie over uw eigen risico kunt u terecht uw zorgverzekeraar.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Zelf betalen
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De kosten voor de behandeling verschillen per behandelvorm.
De kosten voor Alcoholdebaas Intensief bedragen € 580 voor deel 1 en  € 1420 voor deel 2 (incl. btw).
De kosten voor Alcoholdebaas Kort bedragen € 750 éénmalig (incl. btw).
Aan Alcoholdebaas Zelf zijn geen kosten verbonden.
 

Het lukt mij niet om in te loggen

Om in te kunnen loggen moet u eerst de aanmeldprocedure geheel hebben doorlopen. U kunt deze procedure beginnen via de knop aanmelden
Wanneer u een inlognaam gekozen heeft, krijgt u via e-mail het wachtwoord toegezonden waarmee u kunt inloggen.
Mocht het inloggen dan niet lukken, dan kunt u de volgende punten controleren:
- staan de pop-up blockers uit? Hierover is meer te lezen bij Techniek
- gebruikt u het juiste wachtwoord welke hoort bij uw inlognaam van de behandeling?
- logt u op de juiste plaats in? 

 

Ik ben mijn inlognaam of wachtwoord vergeten

Als u een mail stuurt naar info@alcoholdebaas.nl met daarin uw gegevens, dan kunnen wij uw inlognaam achterhalen en zullen we u deze toesturen.
Het wachtwoord wordt op een beveiligde, versleutelde manier bewaard. Dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is een wachtwoord te achterhalen.
Onder het inlogscherm op de home pagina staat de optie ‘wachtwoord vergeten’. Daar kunt u uw e-mailadres invullen. U krijgt dan een nieuw, tijdelijk wachtwoord toegestuurd.  Als u met uw inlognaam en tijdelijke wachtwoord inlogt, krijgt u de gelegenheid om zelf een nieuw wachtwoord te verzinnen. Vanaf dat moment kunt u met het zelfverzonnen wachtwoord de behandeling vervolgen.

 

Wat moet ik doen als ik opnieuw de behandeling wil volgen?

Het is mogelijk zich opnieuw aan te melden. Vermeld in de toelichting dat u eerder een behandeling doorlopen hebt. Wij kunnen dan uw oude dossier erbij zoeken. U ontvangt in dat geval binnen enkele dagen een bericht van de coördinator met een advies voor het vervolgtraject. Graag horen wij van u wat uw oude inlognaam was, dan kunnen wij uw oude dossier doornemen om u beter van advies te dienen.

 

Ik heb mij aangemeld voor de internetbehandeling. Hoe gaat het nu verder?

Als u inlogt met uw zelfgekozen naam en wachtwoord, komt u in uw persoonlijk dossier. Daar ziet u het eerste bericht van uw hulpverlener staan. Op die berichten kunt u reageren. Dan wijst het zich verder vanzelf.

 

Ben ik verslaafd aan alcohol?

Het is altijd lastig om antwoord te geven op de vraag wanneer iemand nu verslaafd is. Over het begrip ‘verslaving’ zijn de meningen verdeeld. We spreken tegenwoordig over alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. Wat de criteria daarvoor precies zijn, kunt u lezen op de website bij verslaafd. Er zijn normen opgesteld voor wat nog verantwoord alcoholgebruik is. Voor mannen is dit maximaal 15 glazen per week en tenminste twee dagen per week niet drinken. Voor vrouwen is de norm maximaal 10 glazen per week en ook twee dagen per week niet drinken.
De effecten van alcohol zijn voor iedereen verschillend. Misschien drinkt u nu meer dan verantwoord is maar hebt u geen klachten. De kans bestaat dan echter wel dat zich in de toekomst klachten kunnen manifesteren zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, diarree, maagklachten of andersoortige klachten.

 

Is Alcoholdebaas.nl een geschikte methode voor mij om mijn alcoholprobleem aan te pakken?

Wanneer alcohol problemen op gaat leveren en het niet lukt om het alcoholgebruik terug te dringen is het goed om daarbij wat hulp in te schakelen. U kunt altijd advies inwinnen bij de huisarts of bij een instelling voor verslavingszorg in de regio. U kunt adressen van die instellingen vinden op de website bij andere hulp
Wellicht is de internetbehandeling iets voor u. Bij de internetbehandeling wordt eerst het alcoholgebruik onderzocht; wanneer drinkt u, wat voelt u dan, wat denkt u, wat doet u dan? Daarmee krijgt u meer zicht op de functie van uw alcoholgebruik. Als u dan daadwerkelijk aan de slag gaat met het minderen of stoppen met drinken, weet u waar de risico’s liggen, waar u op moet letten en wat u kunt doen. Dat gebeurt in deel 2 van de behandeling. Vervolgens wordt er samen met de hulpverlener gekeken wat er anders kan en hoe dit vol te houden. De internetbehandeling is een volledige behandeling met een persoonlijke hulpverlener. U kunt het thuis doen op het moment waarop het u het beste uitkomt. Van belang is wel dat u communicatie via internet een prettige manier van werken vindt. 

 

Is het nodig om helemaal te stoppen met drinken?

Het is zowel mogelijk om helemaal te stoppen met drinken als om met mate te leren drinken. Zowel stoppen met drinken als matig leren drinken hebben voor- en nadelen. Zo kan het bijvoorbeeld rust geven als u (een periode) helemaal stopt met drinken. Het is duidelijk voor uw omgeving en u hoeft zelf niet steeds de afweging te maken of u wel of geen drankje neemt. Als u minder gaat drinken, kan het een voordeel zijn dat u de leuke kanten van alcohol niet hoeft te missen. U kunt een drankje meedrinken en voorkomt zo misschien vragen van anderen die u vervelend vindt. Het is belangrijk om een keus te maken waar u zelf achter staat. Dat vergroot de kans op succes. Soms is het even uitproberen wat voor u het beste werkt. U hoeft ook nog niet direct aan het begin van de behandeling te beslissen. In het eerste deel van de behandeling wordt het alcoholgebruik in kaart gebracht. Er kunnen natuurlijk dringende (medische) redenen zijn waarom stoppen met drinken voor u de beste keus is. Pas in het tweede deel bepaalt u uw doelstelling en gaat u actief aan de slag met het veranderen van uw drankgebruik.

 

Iemand in mijn directe omgeving drinkt te veel. Wat kan ik doen?

Vaak maken mensen zich zorgen om iemand in hun directe omgeving die meer drinkt dan verantwoord is. Dit kan een partner of een kind zijn maar ook een vriendin of een buurman. Het is heel lastig om iemand met een alcoholprobleem te helpen wanneer deze persoon (nog) niet zelf de wens heeft om te veranderen. Op de website van Tactus staan tips beschreven omtrent de benadering en ondersteuning van iemand met een verslavingsprobleem. Zie hiervoor: uw partner.  Deze tekst is gericht op partners maar is ook in andere situaties goed bruikbaar. Het is bijvoorbeeld belangrijk om niet in discussie te gaan als de ander onder invloed is. Beter is het om rustig te praten als de andere weer nuchter is en hem duidelijk te maken dat u zich zorgen maakt. Ook zal het niet helpen wanneer u verantwoordelijkheden overneemt, met andere woorden, problemen voortkomend uit het drankgebruik voor de ander gaat oplossen. Het is belangrijk dat u uw grenzen stelt. Misschien kunt u de betreffende drinker wijzen op de website en internetbehandeling die via Alcoholdebaas.nl te volgen is. Hij of zij beslist zelf of hij verandering wil brengen in zijn alcoholgebruik. Wellicht is het een prettig idee voor deze persoon dat hij nergens toe gedwongen wordt maar altijd zelf beslist.
Voor kinderen van drinkende ouders is de website www.drankjewel.nl aan te bevelen. Deze site biedt veel informatie en tips zowel voor jongere kinderen als voor volwassen kinderen.
Ook bieden instellingen voor verslavingszorg hulp aan naasten van mensen met een verslaving. U kunt informeren bij de instelling voor verslavingszorg in uw regio welk aanbod zij hebben.

 

Ik gebruik naast alcohol ook andere middelen. Wordt daar ook aandacht aan besteed in de behandeling?

Als u naast alcohol andere middelen gebruikt, kunt u zich in principe gewoon aanmelden voor de internetbehandeling. We hebben meerdere online behandelingen, namelijk ook www.benzodebaas.nl, www.cannabisdebaas.nl, www.gokkendebaas.nl en www.etendebaas.nl. U kiest voor de behandeling van het middel waarmee de meeste problemen worden ervaren. In de behandeling zal het gebruik van de andere middelen meegenomen worden.
De combinatie van alcohol met verdovende drugs, stimulerende middelen of slaap- en kalmeringsmiddelen is gevaarlijk omdat al deze middelen elkaars werking kunnen versterken. Zo verlaagt alcohol bijvoorbeeld de drempel naar het gebruik van cocaïne. Door de cocaïne zult u weer minder last ervaren van het alcoholgebruik en daardoor gaat u gemakkelijker nog meer drinken met alle risico’s van dien. Een beschrijving van de effecten van alcohol in combinatie met andere middelen kunt u lezen bij feiten en risico's