Internetbehandeling

Info deelnemers

Demo behandeling

Wat is Alcoholdebaas.nl?

Op de website vindt u uitgebreide informatie en tevens een actief forum waar u anoniem in contact kunt komen met anderen. U kunt u tevens aanmelden voor een gratis en anoniem advies van een hulpverlener.

Na het advies kunt een online behandeling volgen bij alcoholproblemen. U ontvangt persoonlijke begeleiding, volledige online, met als doel stoppen met drinken of verantwoord drinken.
Er zijn twee online behandelingen: Alcoholdebaas.nl Intensief en Alcoholdebaas.nl Kort. De behandelingen worden uitgevoerd door hulpverleners werkzaam bij Tactus Verslavingszorg.

Deze online behandelingen zijn ontwikkeld voor iedereen vanaf zestien jaar die meer wil weten over zijn of haar alcoholgebruik, of al besloten heeft hier iets aan te willen doen, stoppen met drinken of minder drinken. Ook is de behandeling geschikt als u terugval in veel drinken wil voorkomen. Indien blijkt dat u onvoldoende gebaat bent bij online behandeling, dan zullen we u adviseren over een meer geschikte vorm van hulp.

Terug

Alcoholdebaas.nl - Intensief

De totale duur van deze behandeling bedraagt gemiddeld zestien weken. Dit is mede afhankelijk van hoe snel u de opdrachten maakt en terugzendt. U heeft één keer per week contact met uw hulpverlener en deze  reageert altijd binnen drie werkdagen op uw post.

Het eerste deel van het programma bestaat uit 5 online contacten, waarin u samen met uw hulpverlener uw drinkgewoonte eerst onderzoekt. Dit gedeelte wordt afgesloten met een uitgebreide samenvatting van het geleerde in deel 1 en een persoonlijk advies voor het vervolg van de behandeling.
In deel 2 leert u hoe u uw drinkgewoonte kunt veranderen èn hoe u zich daar prettig bij kunt voelen. Deel 2 bestaat uit 6 behandelcontacten waarin u weer verschillende huiswerkopdrachten maakt.
De communicatie met uw hulpverlener verloopt anoniem via de website, dus niet via
e-mail. Dit betekent dat u steeds zelf moet inloggen om contact te krijgen. 

                DEEL 1                                                            DEEL 2

 STAP 1
 Voordelen & nadelen kennen

 STAP 2
 Wanneer en hoeveel?

 STAP 3
 Drinksituaties analyseren

 STAP 4
 Drinksituaties herkennen
 STAP 1
 Een doel stellen

 STAP 2
 Anders denken

 STAP 3 
 Anders doen

 STAP 4 
 Beslissingen

 STAP 5
 Actieplan, terugval voorkomen

 STAP 6
 Afsluiten en nazorg

 

  ADVIES

 

 

 

 

 

Afhankelijk van uw motivatie voor behandeling en de ernst van uw problematiek, die wordt beoordeeld uit uw intakevragenlijst, krijgt u advies of u in aanmerking komt voor Alcoholdebaas.nl Intensief.

Samengevat:

  • De behandeling duurt circa zestien weken,
  • waarbij u één keer per week een bericht verzendt naar en ontvangt van uw hulpverlener
  • U gaat eerst uitgebreid uw drinkgewoonte onderzoeken waarmee u inzicht krijgt in het hoe en waarom ervan.
  • Halverwege de behandeling gaat u gericht aan de slag met minder drinken of stoppen.
  • U hebt de mogelijkheid tot nog zes weken nazorg na de behandeling: één keer per week een vinger-aan-de-pols-contact met je hulpverlener. De totale behandeling duurt dan circa 22 weken.

Terug

Alcoholdebaas.nl - Kort

Deze behandeling duurt zes weken waarbij u één keer per week contact heeft met uw hulpverlener. De behandeling bestaat uit vijf online behandelcontacten en is met name geschikt wanneer er bij u sprake is van beginnende alcoholproblemen of wanneer u terugval in overmatig drinken willen voorkomen.

U start de behandeling meteen met het stellen van een doel ten aanzien van verantwoord drinken. Afhankelijk van uw motivatie voor behandeling en de ernst van uw problematiek, die wordt beoordeeld uit uw intakevragenlijst, krijgt u advies of u in aanmerking komt voor Alcoholdebaas.nl Kort.

Samengevat:

  • De behandeling duurt circa zes weken,
  • waarbij u één keer per week een bericht verzendt naar en ontvangt van uw hulpverlener
  • U gaat direct aan de slag met minder drinken of stoppen
  • U ontvangt geen nazorg na behandeling, wel houdt u nog toegang tot uw online dossier waarin u voor uzelf uw vorderingen bij kunt houden.

Terug

Wat moet ik er voor doen?

Gedurende de behandeling krijgt u een aantal vragen en opdrachten die u in uw eigen tijd kunt maken. Er wordt onder andere van u gevraagd om uw drankgebruik dagelijks bij te gaan houden. De tijdsinvestering voor u schatten we in op ongeveer 20 minuten per dag.

Terug
 

Wie ziet mijn gegevens?

U logt in met een door u gekozen naam en een wachtwoord. Anderen kunnen dus niet bij uw gegevens. Alleen professionele hulpverleners van het team internetbehandeling, hebben toegang tot uw gegevens. Uw dossier blijft digitaal 15 jaar bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder uw toestemming. Wel worden de gegevens gebruikt voor onderzoek naar de resultaten van de internetbehandeling.
U kunt uiteraard tijdens de behandeling maar ook tot een half jaar na uw behandeling, uw gegevens inzien via uw inlogcode op de site.

Terug 
 

Wie voert de behandeling uit?

Bij aanmelding krijgt u contact met een vaste hulpverlener, die u gedurende het gehele programma begeleidt. De hulpverleners zijn tevens werkzaam in de reguliere behandeling en begeleiding van cliënten in de verslavingszorg. Uw hulpverlener werkt nauw samen met collega’s, mede werkzaam bij internetbehandeling, met de behandelcoördinator en met een verslavingsarts. Met hen vindt structureel overleg plaats.

Terug 
 

Hoeveel kost het?

Zowel de intensieve als de korte behandeling valt onder de basis GGZ. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Eigen risico
Het is wettelijk bepaald dat iedereen een eigen risico heeft. U betaalt daarbij voor bepaalde medische behandelingen of medicijngebruik tot een maximum bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Wanneer u het eigen risico nog maar gedeeltelijk of helemaal niet hebt betaald, zal uw zorgverzekering u dit in rekening brengen, tot het maximumbedrag is bereikt. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.
Het is mogelijk dat u met uw zorgverzekeraar afspraken hebt over een extra vrijwillig eigen risico, waardoor u minder premie hoeft te betalen. Ook dit zal uw zorgverzekeraar met u verrekenen. Voor informatie over uw eigen risico kunt u terecht uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De kosten voor de behandeling verschillen per behandelvorm.
De kosten voor Alcoholdebaas Intensief bedragen € 580 voor deel 1 en  € 1420 voor deel 2 (incl. btw).
De kosten voor Alcoholdebaas Kort bedragen € 750 éénmalig (incl. btw).

Terug