Feiten

Risico's van drinken

Demo behandeling

Wat zijn de risico's?

Als alcohol met mate wordt gedronken, schaadt dat de gezondheid niet. Dagelijks drinken binnen de norm voor verantwoord alcoholgebruik is niet ongezond. Dagelijks drinken verhoogt wel het risico op gewenning. Daarom is het goed om minstens één dag per week geen alcohol te drinken.
Overmatig gebruik kan tot diverse problemen leiden:

 • Het kan beschadigingen veroorzaken aan het maagslijmvlies, de lever en de hersenen. Lees meer hierover bij Alcohol en uw lichaam, klik op de verschillende organen voor meer informatie.
 • Als iemand veel heeft gedronken, neemt de kans op ongelukken toe. Mensen worden bovendien sneller agressief met een flinke slok op. Lees meer bij Alcohol en agressie.
 • Mensen die zeer regelmatig veel alcohol drinken, lopen op wat langere termijn meer risico op leveraandoeningen en op diverse vormen van kanker aan onder meer mond, keel, slokdarm, maag, lever en darmen. Lees meer hierover bij Alcohol en uw lichaam, klik op de verschillende organen voor meer informatie.
 • Alcohol kan voor sociale problemen zorgen. Ontremd gedrag tegenover partner, vrienden of collega's kan leiden tot irritaties en ruzies met als gevolg relatiebreuken en verlies van werk of woning.
 • Het korte-termijngeheugen kan aangetast worden. Dit kan leiden tot het Korsakov-syndroom of tot alcoholdementie. Lees meer hierover bij Alcohol en uw lichaam, klik op 'Hersenen'.

Andere risico's:

 • Drinken tijdens de zwangerschap kan leiden tot een kleinere herseninhoud en een lager geboortegewicht van de baby. Bij veel drinken tijdens de zwangerschap kan een ernstige geboorteafwijking ontstaan die bepalend is voor de rest van het leven. Lees meer hierover bij Zwanger.
 • De combinatie van alcohol met verdovende drugs, stimulerende middelen of slaap- en kalmeringsmiddelen is gevaarlijk omdat al deze middelen elkaars werking kunnen versterken. Lees meer hierover bij Medicijnen.

Terug

 

Cocaïne en alcohol

Het combineren van alcohol tegelijk met cocaïne geeft de volgende effecten:

 • Je voelt de werking van alcohol minder. De rem op het alcoholgebruik is daardoor weg. Dit kan ertoe leiden dat je teveel gaat drinken. Veel meer dan je van plan was.
 • Alcohol maakt overmoedig, cocaïne ook. De combinatie, zeker in het verkeer, is daardoor extra link.
 • Toename van agressief gedrag en/of agressief denken.
 • Extra belasting voor je hart. Zowel alcohol als cocaïne veroorzaken een toename van de hartslag. In combinatie verhogen zij de hartslag extra. Het gevolg is dat het hart een grotere behoefte heeft aan zuurstof. Cocaïne echter, werkt vaatvernauwend. Hierdoor wordt de zuurstoftoevoer afgeknepen terwijl het hart, door de verhoogde hartslag, juist extra zuurstof nodig heeft.
 • De combinatie alcohol en cocaïne leidt verder tot de vorming van een nieuwe stof, cocaethyleen. Cocaethyleen verhoogt eveneens de hartslag en heeft een werking die vergelijkbaar is met cocaïne zelf. Cocaïne en cocaethyleen samen vormen opnieuw een belasting voor het hart omdat de zuurstofbehoefte verder toeneemt, terwijl de vaatvernauwende werking van beide stoffen de zuurstoftoevoer verder afknijpt. Dit alles kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier en tot hartritmestoornissen.

Conclusie: Het beste is om alcohol niet te combineren met cocaïne. Doe je dit toch, drink dan zeer matig alcohol en wissel alcoholhoudende dranken af met water of fris.
Terug

 

XTC en alcohol

Het drinken van alcohol en daarbij XTC gebruiken geeft de volgende effecten:

 • Extra kans op uitdroging: XTC-gebruik kan tot oververhitting van het lichaam leiden. In hete, slecht geventileerde ruimten en door intensief dansen kan de lichaamstemperatuur nog verder oplopen. Doordat alcohol op de hypofyse werkt wordt de urineproductie bevorderd. Veel urineren laat het lichaam extra uitdrogen. Door de combinatie alcohol en XTC is de kans op uitdroging dus extra hoog. Hoge koorts, toevallen, bloedingen door het hele lichaam, spierafbraak en nierstoornissen kunnen het gevolg zijn van uitdroging.
 • Leverfunctiestoornissen: XTC kan acuut leverfalen veroorzaken, ook na één tablet. Alcohol is schadelijk voor de lever, de combinatie van beide middelen vormt een extra risico.
 • Aantasting van geheugen: zowel alcohol als XTC -gebruik kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Gevolgen kunnen zijn: aantasting van het geheugen, concentratiestoornissen en stemmingstoornissen (depressie).

Conclusie: combineren van XTC en alcohol is risicoverhogend. Doe het met strikte mate, liefst helemaal niet.
Terug

 

Hasj & wiet (THC) en alcohol

Het drinken van alcohol met daarbij het gebruik van hasj en/of wiet geeft de volgende effecten:

 • Verhoogde kans op een black-out en controleverlies
 • Kans op misselijkheid, overgeven en hoofdpijn (kan zeer plotseling optreden)
 • Slecht rijgedrag: Alcohol en THC leiden beiden tot een tekort in cognitieve, motorische en waarnemingsvaardigheden. Hierdoor kan vooral in het verkeer gecombineerd gebruik gevaarlijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat marihuana het door alcoholgebruik verslechterde rijgedrag verder nadelig beïnvloedt: ieder afzonderlijk gebruik leidt tot slechter autorijden.

Terug

 

Energiedrankjes 

Zogenaamde 'energiedranken' zijn populair bij de jeugd, maar het gebruik ervan kan gezondheidsrisico’s inhouden. Energiedranken bevatten onder meer cafeïne, dat bij hoge inname nervositeit, prikkelbaarheid, angst en hoofdpijn kan veroorzaken. Ook kan het verslavend zijn. De Gezondheidsraad adviseert de dagelijkse cafeïne-inname tot maximaal 400 of 300 milligram te beperken. In een blikje van 250 ml. zit meestal ongeveer 80 mg. cafeïne en 9 klontjes suiker. Het mixen van energiedrank met alcohol kan iemand het gevoel geven minder gedronken te hebben dan het geval is, waardoor men meer gaat drinken dan de bedoeling is. Cafeïne heeft een oppeppende werking op het zenuwstelsel heeft en alcohol juist een dempende werking. De combinatie is dus zeker af te raden. Combinatie van die twee kan leiden tot een verkeerd beeld over de toestand van dronkenschap. Met extra risico's tot gevolg, zoals riskant seksueel gedrag of roekeloos rijden. Het advies is om de consumptie van energiedranken te beperken en ze niet te drinken in combinatie met alcohol of met de beoefening van een intensieve activiteit. Zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven, kinderen jonger dan 16 en mensen die gevoelig zijn voor cafeïne doen er goed aan om helemaal geen energiedranken te drinken.
Terug