Feiten

Probleemdrinker?

Demo behandeling

Hoe herken je probleemgebruik?

Gewenning en verslaving aan alcohol ontstaan geleidelijk. Het begint met af en toe te veel drinken tot regelmatig doorzakken. Dat maakt het herkennen van probleemgebruik moeilijk. Er is sprake van misbruik als iemand ongeacht de omstandigheden voortdurend alcohol gebruikt, terwijl dat gebruik problemen veroorzaakt of verergert. Als iemand zichzelf herhaaldelijk in gevaar brengt (autorijden onder invloed bijvoorbeeld), is er ook sprake van misbruik.
Belangrijke aanwijzingen voor probleemgebruik zijn:

  • Alcohol nodig hebben om te kunnen ontspannen, om in een andere stemming te komen, om een bepaalde angst te overwinnen of zenuwen tot bedaren te brengen.
  • Niet genoeg hebben aan 1 of 2 glazen, maar dagelijks meer drinken en vaak situaties opzoeken waar alcohol gedronken wordt.
  • Wel willen stoppen of proberen om overdag niet te drinken, maar daar niet in slagen.
  • Snel en gulzig drinken, stiekem drinken, vaak naar drank ruiken en kauwgum eten om de dranklucht te verbergen.
  • Zonder alcohol ontwenningsverschijnselen krijgen als trillende handen, transpireren en slecht slapen.
  • Vaak ruzie maken over drank met de partner of gezinsleden.
  • Foutjes maken op het werk of regelmatig verzuimen.
  • Vaker onder invloed deelnemen aan het verkeer.
Terug

Hoe ga je om met probleemgebruik van een ander?

Mensen die alcoholproblemen hebben, kunnen geneigd zijn dit in eerste instantie te ontkennen. Gebruik proberen tegen te gaan of verbieden is dan niet zinvol. Paniek en dreigementen hebben eerder een averechts effect.
Openhartige gedachtenwisseling op basis van goede informatie en zonder vooroordelen kan wel helpen. Stel in elk geval duidelijke grenzen. Maak duidelijk wat u prettig en niet prettig vindt; wat u accepteert en niet meer accepteert.
Probeer samen uit te zoeken wat de onderliggende problemen zijn en kijk of daar iets aan gedaan kan worden.
Zowel voor de probleemgebruiker als voor de omgeving geldt: aarzel niet om advies te vragen.
Terug