Feiten

Over alcohol

Demo behandeling

Waar komt het vandaan?

Door vergisting van vruchtensuikers of van granen ontstaat alcohol. Wijn en bier worden sinds mensenheugenis op deze manier gemaakt. Vergiste dranken hebben een alcoholpercentage van maximaal 15%. In de Middeleeuwen werd de distilleertechniek ontwikkeld. Daarmee kunnen dranken, zoals whisky en wodka, met een veel hoger alcoholpercentage worden gemaakt. In de negentiende eeuw werd de productie van alcoholhoudende dranken grootschaliger. De productie van bier, wijn en gedistilleerde dranken is nu een wereldwijde industrie.
Terug

Wat zegt de wet?

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht.
Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park.

De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit wat voor soort alcohol jongeren beneden de 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.

De Wegenverkeerswet verbiedt het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol. De grens ligt bij maximaal 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dit is hetzelfde als maximaal 0,5 promille in het bloed. Dit betekent dat de bestuurder niet meer dan 2 drankjes mag drinken voordat hij gaat rijden. Dit geldt ook voor de bestuurder van een fiets of scooter. Voor automobilisten die korter dan vijf jaar hun rijbewijs hebben, geldt een nog lagere limiet, namelijk 0,2 promille. Dit betekent dat één drankje al teveel kan zijn. Dit geldt ook voor bestuurders van een bromfiets die jonger dan 24 jaar zijn.
Wie in dronkenschap de openbare orde verstoort of een ander op straat lastigvalt, is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.
Terug

Wie gebruiken het?

De meeste alcohol wordt thuis gedronken, een ander deel in de horeca en in sportkantines. Veel mensen drinken alcohol omdat ze het gezellig en lekker vinden, of omdat ze mee willen doen. De één drinkt dagelijks, een ander drinkt doordeweeks niet, maar in het weekend juist heel veel. Soms heeft heel veel drinken te maken met groepsgedrag. Zo wordt onder studenten bij bepaalde gelegenheden veel gedronken. Hetzelfde geldt voor vakantievierende jongeren. Ook tijdens het uitgaan wordt vaak veel alcohol gebruikt.
Ongeveer 85% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder drinkt regelmatig een glaasje. Van de basisschoolleerlingen zegt 9% maandelijks iets met alcohol te drinken, voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is dit 44%. 7% van de basisschoolleerlingen zegt al eens dronken te zijn geweest; voor het voortgezet onderwijs is dit 34%. Voor de 16-17-jarigen ligt dit voor jongens op 66%, voor meisjes op 51%.
Vroeger werd vooral bij speciale gebeurtenissen alcohol gedronken. Tegenwoordig is het gebruik veel algemener. Het is een vanzelfsprekend deel van het sociale leven geworden. Voor een flink aantal mensen echter is alcohol een probleem geworden: ongeveer 800.000 Nederlanders in de leeftijd van 18-64 lijden aan alcoholmisbruik of zijn afhankelijk van alcohol geworden. Het betreft 4,5 keer meer mannen dan vrouwen.
Terug