Andere hulp

Medicijnen als hulp

Demo behandeling

Medicijnen als u wilt stoppen met drinken

Minder drinken of stoppen met drinken is natuurlijk iets wat u zelf moet doen. Er is geen pil die dat voor u doet. Soms gebruiken mensen wel medicijnen ter ondersteuning. Deze medicijnen kunnen alleen op doktersvoorschrift worden verkregen.
Aanbevolen wordt om deze medicijnen alleen als ondersteuning naast andere hulp en behandeling te gebruiken.

Librium® (chloordiazepoxide) wordt soms voorgeschreven om de ontwenningsverschijnselen te dempen. Dit is alleen nodig als u echte ontwenning verwacht. Omdat dit ook een middel is met een verslavende werking, kunt u dit slechts enkele dagen gebruiken.

Campral® (acamprosaat) is een middel dat inwerkt op het gevoel van trek. Onderzoeken geven aanwijzingen dat het gecombineerd met behandeling effectief is op 'craving', het gevoel van zin hebben in alcohol.

Refusal® of Antabus® (disulfiram) is een aversie-middel. De combinatie van deze stof met alcohol geeft een heftige ziek-makende reactie. Het is de bedoeling dat men dit middel dagelijks slikt. De angst voor de ziekmakende reactie vormt de rem om dan nog te gaan drinken. Vanwege de heftigheid van de reactie is het niet verstandig dit middel te gebruiken als u lichamelijk niet fit bent, als u bijvoorbeeld hartklachten heeft. Sommige mensen helpt dit middel als een stok achter de deur op momenten van twijfel, als de verleiding om alcohol te gaan drinken groot is.